• Duyurular » Bilgiyi kıskanmayalım,Yargıtay kararlarını HERKESE açalım.
Bilgiyi kıskanmayalım,Yargıtay kararlarını HERKESE açalım.
Yargıtay Başkanlığı çok güzel bir karara imza atmış ve Yargıtay kararlarını tüm hakim ve savcıların erişimine açmış. Bu harika uygulamadan dolayı Yargıtayı Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Bir kısım arkadaşlarımız takip ettiğim kadarıyla bu uygulamanın avukatlara da şâmil olmasını talep etmekteler bu haklı talepleri de destekliyorum. Ancak bence bu da yetmez. Kanaatimce Yargıtay kararları tüm milletimizin erişimine açılmalıdır. Bırakınız Mahkemelerin kapıları sonuna kadar herkese açılsın, adaleti herkes görsün. Kendini besleyebilen, geliştirebilen hukuk için, hukukta dinamizm için, hukukta şeffaflık için, adalete sarsılmaz güvenin tesisi için bunu sağlayalım...
Forum Romanum'a gideceksin, önce 12 levha arasında davana uyan kanunu bulacaksın, sonra onu yorumlamaya çalışacaksın ve ancak hakimin nasıl yorumlayabileceği hakkında hiçbir öngörün olmayacak...Bir dönem Roma'da adalet böyle aranıyordu. Günümüzde yasalarımız (levhalar) artık yazılı, kolaylıkla ulaşılabilir, ayrıca mesleki zirvelere gelmiş hakimlerimizin adalet tasavvurlarını, içtihadlarını da yazılı eserlerde bulabiliyoruz. Ancak yetmez. Yüksek Yargıtayımızın hayranlıkla karşıladığım uygulamasını tüm milletimize şâmil etmesini bekliyorum.
Adalet dediğiniz şey şeffaf olmalı, inandırıcı olmalı,güven vermeli, kıymetini vicdanlarda -milletin vicdanında- bulmalı, içtihadlarınızı uğruna adaleti sağlamaya çalıştığınız milletin fertleri okuduğunda işte adalet bu, işte benim ülkem, işte benim adaletim demeli...
Yüksek Yargıtayın tüm kararları kararların ilgilisi olan gerçek ve tüzel şahısların isim ve alametleri redakte edilerek karara esas Yerel Mahkeme kararlarıyla birlikte kamuoyuna açılmalıdır.