Duyurular
Basında Biz
Haberler
Özcan Hukuk Bürosuna Hoşgeldiniz

  Özcan Hukuk Bürosu; 

  • Özel hukuk yazılımları, modern teknik altyapısı, akademik kariyer sahibi avukatlar ve konusunda deneyimli yardımcı personeliyle çağdaş bir hizmet anlayışı sergileyen,  

  • Büro takip işlemlerinde verim artışı sağlayan teknik altyapı, ekipman, personel ve organize yönetim anlayışı ile her dava, takip ve iş için takipli ve denetlenebilir görev atamalı çalışma ile yapılması gereken işleri asla unutmayan ve süreleri asla geçirmeyen, dava ve takiplerin her kısmında işini tam ve zamanında yapan,
  • İşlemlerde zaman tasarrufuna önem veren, kağıtsız çalışma ortamında çalışan, takip ettiği dava ve takiplerdeki tüm bilgi ve belgelere anında erişilebilen dosya arşivleme sistemine sahip olan, çözüm için gereğinde 24 saat kesintisiz hizmet verebilen, teknik imkanları ile avukatların büro dışında dahi günün her saatinde dosya müzakerelerine katıldığı,
  • Parasal işlemlerde tam belge düzenine uyarak şeffaflık ilkesine riayet eden, bağlı bulunduğu Malatya Barosu'nun dava-takip ve diğer hukuksal yardım işleri için öngördüğü asgari ücret tarifesine uygun şeffaf bir ücret politikasını benimseyen, Muhasebe işlemlerine hâkim bir çalışma ile hatasız cari hesaplar tanzim eden,
  • Mail sistemi entegrasyonu sayesinde müvekkile e-mail sistemi aracığı ile takip edilen dava ve takipleri ilgili belgelerini de eklemek suretiyle anında ve düzenli bir surette raporlayan, entegre SMS sistemi ile müvekkile kısa bilgilendirme ve hatırlatmaları yapan, müvekkillerine kendi dosyalarına uzaktan online erişim imkânı sağlayan, böylelikle müvekkilerin dava ve takiplerindeki tüm bilgi, belge, iş, işlem, görevlendirme, parasal hareket vs. tamamını online olarak görebilmesi, denetleyebilmesi, kendileri de lüzum gördüğünde iş ataması yapabilmesine, hukuk bürosunu yönlendirebilmesine ve taleplerde bulunabilmesine imkan veren,
  • Zengin içtihad ve kütüphaneye sahip, içtihad ve doktrini takip eden, başarıya odaklanmış, ekip ruhuyla hareket eden, müzakereci, Çağdaş bir Hukuk Bürosudur.
Hukuk Büromuzdan Görüntüler